يکشنبه، 27 مرداد 1392/ 18 اوت 2013، ساعت 7:15 بعدازظهر

نفت و گاز: زنگنه و تيم او

بخش مهم اعضاي کابينه آقاي روحاني از مجلس رأي اعتماد گرفتند و کار خود را آغاز کردند. در اين ميان مهم‌ترين حادثه رأي مثبت اکثريت نمايندگان به بيژن نامدار زنگنه، وزير نفت، بود.

شايد در مسائل سياسي با زنگنه موافق نباشم، شايد در گذشته بر سر قراردادهاي نفت و گاز با وزارتخانه ايشان در تعارض قرار گرفته‌ باشم، که بر سر قرارداد با کمپاني رويال داچ شل چنين بوده است، و شايد در آينده نيز در زمينه قراردادهاي نفت و گاز با کمپاني‌هاي خارجي يا شرکت‌هاي داخلي نظرات انتقادي خود را بيان کنم، ولي اين‌ها مسائل سياسي است که بخش عمده آن به وزير نفت ارتباط ندارد.

سخن من بر سر کانون‌هاي دلالي غارت‌گري بوده است که نه تنها در حوزه نفت و گاز بلکه در بسياري از شئون اقتصاد ايران انحصار زشت خود را گسترانيده‫اند و از اين طريق، با روش‌هاي مافياگونه و به ضرر منافع ملّي، سودهاي عظيم و نامعقول برده‌اند. زماني که مفهوم "مافياي نفتي" را ساختم و به کار بردم منظور من اين سازوکار بود که امروزه نيز عميقاً به آن باور دارم.

سال‌ها پيش نوشتم:

«مفهومي بنام "مافياي نفتي" داراي مصاديق عيني و مشخص است و لذا نمي‌توان آن را به عنوان يک شعار انتخاباتي صِرف ارزيابي کرد. اين مفهوم بايد شناخته شود و روابط و ساختارهاي ناسالمي که ما به ازاي مفهوم "مافياي نفتي" تلقي مي‌گردد ريشه‌کن شود. روشن است که راه مبارزه با "مافياي نفتي" شعار نيست و عملکردهاي نسنجيده در اين حوزه مي‌تواند پيامدهاي مخرب سنگين براي نظام سياسي کشور و ساختار صنعت نفت به ارمغان آورد.»

اگر کساني، از طريق تبليغات پوپوليستي عوام‌فريبانه، اين مفهوم را، مانند بسياري مفاهيم درست ديگر، که برخاسته از تجربه عيني و غني‌تر شدن فرهنگ سياسي ايران در سي ساله اخير بود، به ابتذال مفرط کشانيدند، و در عمل سخيف ‏ترين و بي‌فرهنگ ‏ترين و عقب‌مانده‌ترين گونه‌هاي "مافياي نفتي" را مستقر کردند، و در پيامد اين عملکرد نوعي روان‌شناسي منفي فرار از اين‌گونه مفاهيم و رويکردها را در محافل سياسي کشور پديد آوردند، به معناي نفي واقعيت اين پديده، و پديده‌هاي مشابه، نيست.

از نظر من، بيژن نامدار زنگنه شايسته‫ترين و توانمندترين وزير کابينه دولت يازدهم است و فردي است که در اين موقع بسيار حساس و خطرناک از تاريخ صنعت نفت و گاز، هم به دليل تحريم‌هاي خارجي و هم در اثر سوءمديريت‌ها و خرابکاري‌ها و فساد داخلي، جامعه ايران به او و تيم متخصص و شايسته پيرامون او نياز فراوان دارد. برايشان آرزوي توفيق مي‌کنم.

انتشار در فيسبوک عبدالله شهبازي: جمعه، 25 مرداد 1392/ 16 اوت 2013، ساعت 4 صبح


تکذيب يک انتساب درباره دکتر علي ربيعي

اطلاعيه مهم

اين روزها جمله‌ اي بنقل از من درباره آقاي دکتر علي ربيعي، يکي از اعضاي معرفي شده کابينه آقاي دکتر حسن روحاني، نقل و تکرار مي‌شود. من چنين سخني نگفته ام. مطلبي درباره فرد ديگر نوشته بودم بدون ذکر نام، که ابتدا در بخش فارسي صداي آمريکا، در برنامه‌ اي که براي تخريب آقاي خاتمي تهيه شده بود، آن را بر اساس قرينه به آقاي علي ربيعي منتسب کردند و اينک همان ادعا را تکرار مي‌کنند.

انتشار در فيسبوک عبدالله شهبازي: يکشنبه، 20 مرداد 1392/ 11 اوت 2013، ساعت 3:58 صبح

 


Sunday, August 18, 2013 : تاريخ آخرين ويرايش

 کليه حقوق مندرجات اين صفحه براي عبدالله شهبازي محفوظ است.

آدرس ايميل: abdollah.shahbazi@gmail.com

استفاده از مقالات با ذکر ماخذ مجاز است. چاپ مقالات به صورت کتاب ممنوع است.