چرا ثروت 50 ميليون پوندي ثريا بايد به دولت آلمان انتقال يابد؟

به گزارش ديلي تلگراف، ثروت ثريا اسفندياري، دوّمين زن محمدرضا پهلوي، به دولت آلمان انتقال مي يابد. ثريا در 25 اکتبر 2001 در 67 سالگي در پاريس درگذشت و برادرش، بيژن، به عنوان وارث او شناخته شد. ولي بِيژن اسفندياري نيز يک هفته پس از مرگ خواهرش فوت کرد. از آن پس حدود 50 نفر براي تصاحب ميراث ثريا ادعاي خود را به محاکم آلمان ارائه کردند ولي مقامات آلماني هيچ يک را به عنوان وارث به رسميت نشناختند. و اکنون دولت آلمان خود را مالک اين اموال مي داند.

ثروت ثريا 50 ميليون پوند استرلينگ محاسبه شده است. اتومبيل رولزرويس و مجموعه فرش ها و تابلوها و آثار هنري او 3/ 4 ميليون پوند و جواهرات او 3/ 1 ميليون پوند قيمت دارد.

بخشی از ميراث ثریا

اين ثروت از طريق مقرري هنگفت و هديه هايي گرد آمده که محمدرضا پهلوي، پيش و پس از جدايي از ثريا، به وي مي داد. ويليام شوکراس مي نويسد: «پس از طلاق، ثريا با مقرري خوبي به اروپا اعزام شد و طبق گفته فراموش نشدني خانم لسلي بلانک "شمع محافل و مجالس عياشي بين المللي گرديد." گفته مي شد شاه هنوز به شدت به او علاقمند است.» (ويليام شوکراس، آخرين سفر شاه، ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوي، ص 98)

روشن است که اين ثروت کلان به مردم ايران تعلق دارد و بخشي اندک از غارت بزرگي است که رضا شاه و پسرش در طول دوران سلطنت خود انجام دادند. ضرور است که وزارت امور خارجه با ارائه دادخواستي به مراجع قضايي آلمان خواستار استرداد اين ثروت به ايران شود.

2 شهریور 1382/ 24 اوت 2003

 
 

 

 

Friday, February 20, 2009 : تاريخ آخرين ويرايش

 کليه حقوق مندرجات اين صفحه براي عبدالله شهبازي محفوظ است.

آدرس ايميل: abdollah.shahbazi@gmail.com

ااستفاده از مقالات با ذکر ماخذ مجاز است. چاپ مقالات به صورت کتاب ممنوع است.