براي آَشنايي بيشتر بنگريد به:

 

 

چهلمين سال قيام عشاير جنوب

چهل سال از قيام مسلحانه عشاير جنوب عليه حکومت پهلوي مي گذرد. اين قيام از ‏اوائل اسفند 1341 آغاز شد و در اوائل تابستان 1342 به پايان رسيد. در اين دوره پنج ‏ماهه، ماجراي شورش عشاير جنوب مهم ترين حادثه ايران و منطقه خاورميانه به شمار ‏مي رفت و در رسانه هاي جهان بازتاب گسترده داشت.

گستردگي اين شورش و ناکامي نيروهاي نظامي فارس در مقابله با آن، سبب شد که ‏محمدرضا پهلوي در حوالي نيمه اسفند 1341 سپهبد بهرام آريانا (ارتشبد بعدي) را به ‏عنوان فرمانده نيروهاي جنوب منصوب کند.

آريانا بلافاصله عمليات گسترده اي را آغاز کرد و با ‏بمباران وحشيانه مناطق عشايري و تمهيدات ديگر سرانجام موفق به سرکوب قيام شد. ‏او اندکي بعد کتابي به نام تاريخچه عمليات نظامي جنوب (آذر 1342، چاپخانه ارتش) ‏تدوين کرد و در مقدمه آن هدف از عمليات جنوب را پايان دادن به «اصول پوسيده و ‏قرون وسطايي فئوداليته» خواند و رهبران شورش عشايري جنوب را «يک عده تبهکار ‏حرفه اي» ناميد که در همدستي با «يک عده روحاني نماي شياد» به مقابله با «انقلاب ‏سفيد شاه و ملت» برخاسته بودند.

اين در حالي است که حبيب الله شهبازي، رهبر اصلي ‏قيام، با انتشار اعلاميه هاي متعدد، که در سراسر کشور توزيع مي شد، چهره ديگري را ‏به نمايش مي گذاشت.

در يکي از اعلاميه هاي او، مورخ فروردين 1342، چنين آمده ‏است:

ظلم و جور حکومت هاي ديکتاتوري در ده ساله اخير تمام ملت ايران را به زانو ‏درآورده است. فشار هيئت حاکمه، تعطيل مشروطيت، نقض قانون اساسي، اختناق ‏مطبوعات و افکار عمومي، حبس و شکنجه و تبعيد آزاديخواهان... بي اعتنايي و ‏بي احترامي به مقررات قرآن و دين مبين اسلام، حمله بي رحمانه به مساجد مقدسه و ‏دانشکده هاي ديني و تربيتي، شتم و جرح طلاب علوم ديني و دانشجويان دانشگاه، ‏هتک حرمت علماي اعلام و پيشوايان دين و صدها مظالم و قانون شکني ديگر همه از ‏مظاهر حکومت هاي ديکتاتوري و دست نشانده ده ساله اخير است...

عشاير فارس با ‏اتکا به نيروي عظيم ملّي براي نجات وطن برخاسته و ساعتي که پيروزي نهايي حاصل ‏شود به فرمان ملت اسلحه خود را زمين گذارده، به شغل کشاورزي و دامپروري ‏مي پردازد. عشاير فارس نه تنها مخالف اصلاحات ارضي و اجتماعي و آزادي دهقانان ‏نيست بلکه هر گونه اصلاحات اساسي و مترقيانه را، که با تصويب نمايندگان واقعي و ‏به دست دولت برگزيده ملت و در حدود قانون اساسي و رعايت اعلاميه حقوق بشر ‏صورت گيرد، صميمانه پشتيباني خواهد کرد.

حبيب الله شهبازي در اعلاميه ديگر، که به اواخر فروردين 1342 تعلق دارد، نوشت:

اينجانب حبيب الله شهبازي با جمله طوايف کوهمره سُرخي، که دو هزار نفرشان فعلاً ‏مسلح و آماده ايستاده اند، براي ياري روحانيون و مراجع تقليد مخصوصاً حضرت ‏آيت الله خميني دامت برکاتهم از هيچگونه خدمت و پشتيباني و جانبازي دريغ نخواهم ‏داشت و تا آخرين قطره خون خود را براي آبياري درخت اسلام و احکام قرآن خواهم ‏ريخت.

جان چه باشد که فداي قدم دوست کنم
اين متاعي است که هر بي سروپايي ‏دارد
فدوي اسلام و روحانيين و آيت الله خميني
حبيب الله شهبازي

متن اعلاميه فوق در ماخذ زير منتشر شده است: سيد حميد روحاني، نهضت امام خميني، تهران: موسسه چاپ و نشر عروج، چاپ پانزدهم، 1381؛ ص 405.

تصوير زير حبيب الله شهبازي را در لحظه تيرباران (سحرگاه 13 مهر 1343) نشان مي دهد. طبق اسناد موجود، سپهبد نعمت الله نصيري (ارتشبد و رئيس ‏بعدي ساواک) از تهران به شيراز سفر کرد و مراسم تيرباران زير نظر و با حضور او انجام شد. ‏

براي آَشنايي با قيام سالهای 1341-1342 عشاير جنوب تصاوير تعدادي از اعلاميه هاي حبيب الله شهبازي درج مي گردد:

 

 

 


Friday, February 20, 2009 : تاريخ آخرين ويرايش

 کليه حقوق مندرجات اين صفحه براي عبدالله شهبازي محفوظ است.

آدرس ايميل: abdollah.shahbazi@gmail.com

ااستفاده از مقالات با ذکر ماخذ مجاز است. چاپ مقالات به صورت کتاب ممنوع است.