بازگشت به صفحه اصلي

 

 

در مرقد مطهر حضرت علي (ع) در نجف اشرف

گروهي از رجال شيراز در عهد ناصري

نمايندگان دوره اول مجلس شوراي ملي

نعمت الله بروجردي

نعمت الله بروجردي در روز شنبه 4 صفر 1326 با ششلول محمدرضا خان قوام الملک را به قتل رسانيد و بلافاصله خود را نيز کشت. مشروطه خواهان در فرداي آن روز مجلس ختم باشکوهي برايش برگزار کردند. شيخ محمدباقر اصطهباناتي به منبر رفت. پسران قوام در اين مجلس اصطهباناتي و سيد احمد معين الاسلام دشتکي را با گلوله کشتند. محمدرضا خان قوام الملک پدر حبيب الله خان قوام الملک و پدربزرگ ابراهيم خان قوام الملک است.

محبوسين باغشاه

عبدالحسين ميرزا فرمانفرما حاکم فارس، ابراهيم خان قوام الملک (وسط) و
سر پرسي سايکس فرمانده قشون انگليس

مير عباس بويراحمدي در محبس رضا شاه  (شيراز)
مير عباس در کسوت روحانيت بود وادعاي اجتهاد داشت

سرتيپ خان بويراحمدي (طاهري)

سرهنگ محمدعلي معارفي

حاج محمد کريم خان کشکولي و اسماعيل خان قشقايي (صولت الدوله، سردار عشاير)

دوره دوم مجلس شوراي ملي

حاج محمد کريم خان کشکولي و حکيم الملک (ايستاده)

بهادر خان قشقايي

ابوالفتح خان و امرالله خان کشکولي

امرالله خان کشکولي در لباس افسري

ابوالفتح خان کشکولي (نشسته در کنار افسران انگليسي)، احمد خان کشکولي (نشسته، نفر وسط، تفنگ بر شانه)، امرالله خان کشکولي (نشسته با لباس افسري)، نصرالله خان صفي خاني و افسران انگليسي (کلنل هنري کلي و کاپيتان مک گرگور) در دارنگان

احمد خان کشکولي (نفر اول نشسته با لباس سفيد)

فتح الله خان کشکولي و تفنگچيانش

هادي خان پسر اوّل حاج محمد کريم خان کشکولي

هادي خان کشکولي و امامقلي خان رستم ممسني

از سمت راست: کيامرث خان کشکولي، حاجي خان دزکردي، حسن خان کشکولي. ايستاده با عبا: ملا مأيور کليمي نياي خاندان کهنيم شيراز

نادر خان کشکولي (کودک، نشسته) بهمراه معين دفتر

حسن خان پسر حاج عبدالله کشکولي

حيدرعلي خان عبدالرحمانلو (عموي حبيب رضازاده قشقايي)
و حمزه خان کشکولي (با لباس تيره)

حمزه خان کشکولي (با لباس روشن)

حسن خان و کيامرث خان کشکولي

حسن خان کشکولي (نشسته، نفر وسط)

حسن خان کشکولي (نشسته)

اميربهادر خان پسر حسن خان کشکولي

ستار خان پسر حسن خان کشکولي

اميربهادر خان و ستار خان کشکولي (دو نوجوان نشسته)

ناشناس

نفر اول از سمت چپ (نشسته): حمزه خان کشکولي

ناشناس

نصرت الدوله فيروز، اسماعيل خان صولت الدوله قشقايي و پسران صولت الدوله در تنگ قره پيري، 1302 ش.
جواني که در پشت نصرت الدوله ايستاده ناصر خان قشقايي است

ناصر خان قشقايي در اواخر عمر (شيراز، 1358)
بانوي نشسته جيران بي بي دختر هادي خان کشکولي است.

نادر خان پسر حيدرعلي خان کشکولي در سالهاي 1330 ش.

الياس خان کشکولي، پسر اول محمدعلي خان، در سالهاي 1330 ش.

شاپور خان پسر سوم محمدعلي خان کشکولي

گروهي از خوانين فارس در سالهاي 1330 ش.
نشسته از سمت راست: نفر اول نادر خان کشکولي،
نفر دوم احمد خان کشکولي،
نفر چهارم الياس خان کشکولي
ايستاده از سمت راست، نفر دوم خسرو خان کشکولي

نصرالله خان کشکولي پسر ابوالفتح خان
خرداد 1326

کريم خان کشکولي (سمت راست) پسر هادي خان کشکولي

گروهي از خوانين فارس در سالهاي 1320 ش.
از راست: احمدعلي خان اسفندياري (ايل باصري)، محمود خان کياني (ايل بکش)، کريم خان کشکولي (نشسته)، اسماعيل خان شکوهي، ابراهيم خان شکوهي (نشسته)، محمود خان فرهمند (ايل باصري)، مرتضي خان ايلامي (نشسته)، هدايتي فيروزآبادي، اردوان خان فتحي نژاد (ايل جاويد ممسني)

مهندس عبدالله خان کشکولي پسر حمزه خان

کودکستان پهلوي تهران، 1317 ش.

محمد خان ضرغامي رئيس ايل باصري در سالهاي 1320 ش.

محمد خان ضرغامي در اواخر عمر

حسنعلي خان ضرغامي پسر پرويز خان رئيس ايل باصري

محمد خان ضرغامي در زندان، 1341 ش.

محمد اشرف خان دارنگاني و پسرش نامدار خان

مهدي سرخي، شورشي معروف

مسيح خان شهبازي کلانتر کوهمره سرخي در سالهاي 1320- 1335 ش.
متوفي 1335 ش.

مسيح الله خان شهبازي (سرخي)

کلاس تعليمات نظامي سران عشاير فارس براي مقابله با فرقه دمکرات آذربايجان
(1324 ش.)

افسر فرمانده: سرهنگ اقدسي
رديف اول از سمت راست: امير منصور خان قشقايي، حبيب الله خان شهبازي، کريم خان کشکولي، اميرقلي خان ستوده کردشولي، ناشناس، آقا بيژن منصوري بويراحمد، جهانگير خان دره شوري.
رديف دوم از سمت راست، نفر چهارم: منوچهر خان قشقايي.
رديف سوم از سمت راست: حيدرقلي خان قهرماني (نمدي)، محمود خان شش بلوکي، فريدون خان کشکولي، حسين خان زکي پور (فارسيمدان)، حسين خان بهارلو، فريدون خان جاويدي.
رديف چهارم، نفر سوم: محمد خان کياني بکش، نفر پنجم: لطفعلي خان فارسيمدان.

نيروي مقاومت ملي کوهمره سرخي براي مقابله با فرقه دمکرات آذربايجان در روستاي قلات
از سمت راست: نفر اول (ايستاده): کمال اعتماد
(منشي حبيب الله خان شهبازي)
نشسته از سمت راست: سردار شاهين، سردار خان قلاتي، کرامت خان اسدي، حاج جهانزير رحماني.

رژه عشاير کوهمره سرخي عليه تجزيه آذربايجان (1325 ش.)
رديف اول: کمال اعتماد، زمان عابدي
رديف دوم: علي پناه نامور ريچي (وسط)، کاووس فرهادي
رديف سوم: کرامت خان اسدي

سردار خان قلاتي  در اواخر عمر

حبيب خان شهبازي و حاج احمد عرب زاده (ثروتمند و خيّر معروف شيرازي)
در قلعه دارنگان. کودک عبدالله شهبازي است.

حبيب خان شهبازي

حبيب خان شهبازي و ولي خان کياني (رئيس ايل بکش)

حبيب الله شهبازي در زمان تيرباران
سحرگاه 13 مهر 1343 ش.

مقبره حبيب الله شهبازي در دارالسلام شيراز

اين مقبره به همان صورتي است که مادرم، پس از شهادت پدرم، احداث کرد. در انتهاي نوشته سنگ قبر يک شعر از سعدي حک شده بود که شروع وصيت نامه پدرم بود: سعديا مرد نکونام نميرد هرگز، مرده آن است که نامش به نکويي نبرند. اين نوشته توسط سازمان امنيت حکومت پهلوي (ساواک) از روي سنگ قبر تراشيده و حذف شد و ساواک مانع نصب پنجره آهني براي حفاظت از سنگ قبر شد.

کرامت خان اسدي (از سران عشاير کوهمره سرخي)

طايفه ناصرو از ايل سرخي

کرامت خان اسدي و همراهان در بيگدانه
(طايفه ناصرو از ايل سرخي)

 

 

مرقد حضرت سيدالشهدا (ع) در کربلا

ميداني در تهران قديم

به توپ بستن محکومين (دوره قاجار، شيراز)

محمدعلي شاه قاجار

محبوسين باغشاه

سر پرسي کاکس و افسران ايراني در شيراز

خانباز خان عرب (پسر عسکر خان و رئيس ايل عرب فارس)

ياور مسعود خان، ياور عليقلي خان و ساير افسران ايراني در زمان جنگ اوّل جهاني

ناشناس

حاج محمد کريم خان کشکولي
حاکم کازرون و نماينده ايل قشقايي در مجلس دوم

حاج محمد کريم خان کشکولي (نماينده ايل قشقايي)، آدينه محمد (نماينده ايل ترکمن) و دو تن ديگر از نمايندگان مجلس دوم شوراي ملي

حاج محمد کريم خان کشکولي، ابراهيم حکيمي (حکيم الملک) و نصرالله (اعتلاءالملک)  خلعتبري (ايستاده)

محمدعلي خان کشکولي (نفر وسط، تفنگ به دست) و برادرش حيدرعلي خان کشکولي (کنار او) در زمان جنگ جهاني اول
محمدعلي خان در سال 1295 ش. در شهر شيراز به بيماري آنفلونزا درگذشت.

ابوالحسن خان کشکولي

محمدرضا خان  کشکولي، پسر دوّم حاج محمدکريم خان و پدر دکتر حسين خان و  رخسار بي بي و پروين بي بي

امرالله خان (نشسته) پسر سوّم حاج محمد کريمخان کشکولي

امرالله خان کشکولي و معلم زبان انگليسي او سيد فخرالدين
و فرزندان سيد فخرالدين

در يادداشت‌هاي روزانه علي‌اصغر حکمت آمده است: 2 جمادي الاول 1330 «شاهزاده جلال الدين ميرزا، که به سمت معلمي دو پسر حاجي محمد کريم خان کشکولي در احشام مشاراليه رفته بود، دو روز است بازگشته است. مشاراليه از همدرسي هاي قديمي من است.»  22 شوال 1331 ق./ 24 سپتامبر 1913 م.: آقا سيد فخرالدين، معلم نامدار زبان انگليسي در مدرسه رحمت شيراز، «اجير خانه حاجي محمدکريم خان کشکولي شده است و مي‌رود..» (راه آغاز حکمت، يادداشت‌هاي روزانه ميرزا علي‌اصغر خان حکمت شيرازي، به اهتمام سيد محمد دبيرسياقي، تهران: انتشارات خجسته، چاپ اوّل 1384، بخش دوّم، صص 116، 624-625)

ابوالفتح خان و امرالله خان کشکولي و گروهي از رجال و افسران فارس

فتح الله خان کشکولي (نشسته، بدون سبيل) در جواني

هادي خان کشکولي و امامقلي خان رستم ممسني

هادي خان کشکولي و امامقلي خان رستم ممسني

کيامرث خان کشکولي و حسن خان کشکولي

عطا خان صولت السلطنه قشقايي و حمزه خان کشکولي

کارت شناسايي حمزه خان کشکولي در پاريس

حمزه خان پسر حاج عبدالله کشکولي

حمزه خان کشکولي

حمزه خان کشکولي

ناشناس

ناشناس

حيدرخان محمدزمانلو

حيدرخان محمدزمانلو

نفر دوم از سمت چپ: حسن خان کشکولي

نفر اول از سمت راست: ابراهيم خان قوام الملک
نفر دوم از سمت راست: عطا خان صولت السلطنه قشقايي

نشسته، نفر اول از سمت راست: ابراهيم خان قوام الملک ،
نفر دوم از سمت راست: عطا خان صولت السلطنه قشقايي

محمود خان بهمن بيگي (جوان نشسته با اسلحه کمري)، پدر آقاي محمد بهمن بيگي

سکينه بي بي بهمن بيگي (کياني) همسر محمد خان بهمن بيگي

هادي خان و صفدر خان شش بلوکي

صولت الدوله قشقايي در تبعيد تهران (بهمن 1309)  بهمراه گروهي از رجال لشکري و کشوري
نفر وسط: سرلشکر حبيب الله خان شيباني

خوانين کشکولي در دوره رضاشاه
امرالله خان کشکولي (نشسته، نفر اول از سمت راست)، احمد خان کشکولي (نفر وسط) و ابوالفتح خان کشکولي بهمراه فرزندان و بستگانشان

خوانين کشکولي (پسران و نوه هاي محمدعلي خان) در دوره رضاشاه
از سمت راست: امير تيمور خان، خسرو خان، شاپور خان، شهباز خان
اسفند 1319 ش.

اميرتيمور خان پسر دوم محمدعلي خان کشکولي

اميرتيمور خان کشکولي

عبدالله خان کشکولي پسر محمد خان در سالهاي 1340 ش.

ابراهيم خان قهرماني رئيس طايفه نمدي قشقايي و از نزديکان ناصر خان قشقايي

دکتر حسين خان کشکولي پسر محمدرضا خان (پسر حاج محمد کريم خان)

محمدحسين خان کشکولي پسر جهانگير خان

 فتح الله خان کشکولي (نشسته در سمت راست) و خسرو خان کشکولي (ايستاده در سمت چپ)

محمدحسين خان باصري

پرويز خان باصري (نشسته، سمت چپ) و پسر خردسالش محمدخان ضرغامي باصري. سمت راست: محمدحسين خان باصري

آقا بي بي شيباني دختر خانباز خان رئيس ايل عرب و همسر محمد خان ضرغامي رئيس ايل باصري

قلعه شهباز خان سرخي کلانتر کوهمره در تل خُنُک (کوه شکفت)

  

سنگ قبر شهباز خان سرخي در کوه شکفت، مقتول در 20 جمادي الثاني 1324 ق.

سرمست خان سرخي کلانتر کوهمره سرخي، تير 1309 ش.
سرمست خان و برادرش عبدالله خان و دو پسرعمويش ملا سلبعلي و ملا لطفعلي در سال 1311 ش. تيرباران شدند. از اين خانواده دو تن، مسيح الله و حبيب الله، بر جاي ماندند که مسيح خان سه سال و حبيب خان يک سال زنداني شدند.

سرمست خان سرخي و همراهان
از سمت راست: نفر اول نامدار خان دارنگاني، نفر دوم سرمست خان، نفر سوم نايب عيدي محمد شکفتي، نفر چهارم مسيح خان سرخي (شهبازي)

مسيح خان سرخي و همراهان
نفر اول نشسته از سمت راست: نامدار خان دارنگاني (سلطاني)
نفر اول نشسته از سمت چپ: حاج جهانزير رحماني 

مسيح خان شهبازي کلانتر سرخي (سواره  سمت راست)
و برادر کوچکش  حبيب خان شهبازي (سواره سمت چپ)

حبيب خان (حبيب الله) شهبازي در خدمت سربازي

حبيب خان شهبازي در خدمت سربازي  و فرمانده اش
(نشسته، سمت راست)

حبيب خان شهبازي (با کلاه و چُقّه) و سرگرد سربازوطن (نفر سوم از سمت راست) افسر انتظامات کوهمره در سالهاي 1320 ش.

حبيب خان شهبازي در سالهاي 1320 ش.

حببيب خان شهبازي و حاج فرج الله خان کشکولي در روستاي بزنگان
(عروسي پسر حاج فرج خان)

حببيب خان شهبازي و جعفر خان کشکولي (نفر دوم از سمت چپ) در روستاي بزنگان
(عروسي پسر حاج فرج خان)

حبيب خان شهبازي در کوهمره

حبيب خان شهبازي در کوهمره

دکتر علي اميني (نخست وزير) در ملاقات با رجال فارس
در کنار دکتر اميني حبيب الله شهبازي ايستاده است. پس از شهبازي حاج محمد خان ده بزرگي (با عينک تيره) است. کسي که نيمه سر او در پشت دکتر اميني ديده مي شود زياد خان دره شوري، رئيس ايل دره شوري و ثروتمند معروف قشقايي، است.

امير اسدالله علم (نخست وزير) در ملاقات با رجال فارس در شيراز
نفر چهارم از سمت راست: حبيب الله شهبازي
نفر اول از سمت چپ: ناصر طاهري رئيس ايل بويراحمدي
نفر دوم از سمت چپ: حسينقلي رستم رئيس ايل رستم ممسني.
اندکي بعد اين سه نفر تيرباران شدند.

حاج جهانزير رحماني ريش سفيد خردمند سرخي (وسط)

بهادر خان اميري (از سران عشاير کوهمره سرخي)

 

 

 

 


Saturday, May 18, 2013 : تاريخ آخرين ويرايش

 کليه حقوق مندرجات اين صفحه براي عبدالله شهبازي محفوظ است.

آدرس ايميل: abdollah.shahbazi@gmail.com

ااستفاده از مقالات با ذکر ماخذ مجاز است. چاپ مقالات به صورت کتاب ممنوع است.