بازتاب دستگيري صدام در مطبوعات

تصوير صفحه اوّل تعدادي از روزنامه هاي جهان در روز 15 دسامبر 2003

 


Friday, February 20, 2009 : تاريخ آخرين ويرايش

 کليه حقوق مندرجات اين صفحه براي عبدالله شهبازي محفوظ است.

آدرس ايميل: abdollah.shahbazi@gmail.com

ااستفاده از مقالات با ذکر ماخذ مجاز است. چاپ مقالات به صورت کتاب ممنوع است.