متن کامل مقاله

سيماي خانوادگي جرج کندي يانگ
طرّاح و فرمانده کودتاي 28 مرداد  1332

قبلاً خلاصه‌اي از مقاله فوق را در اين سايت منتشر کرده‌ام. اخيراً متن کامل مقاله "سيماي خانوادگي جرج کندي يانگ"، به همراه مآخذ، در فصلنامه مطالعات تاريخي، سال اوّل، شماره اوّل، زمستان 1382، صص 9-57 منتشر شده است. فصلنامه مطالعات تاريخي نشريه مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي سياسي است که به مدير مسئولي آقاي احمد خزائي و سردبيري آقاي هدايت‌الله بهبودي فعاليت خود را آغاز کرده است. براي دوّمين شماره فصلنامه فوق نيز مقاله‌اي با عنوان «زندگي و زمانه علي دشتي» تهيه کرده‌ام که به زودي متن کامل آن را در اين سايت قرار خواهم داد.

«سيماي خانوادگي جرج کندي يانگ» تمامي تحقيق من درباره اين شخصيت برجسته دنياي اطلاعاتي غرب نيست. يادداشت‌هاي مفصلي درباره نقش يانگ در سازماندهي شبکه‌هاي سرّي پيمان ناتو، از جمله شبکه گلاديو در ايتاليا و سازمان بي‌سيم در ايران، رابطه يانگ با سر شاپور ريپورتر و محمدرضا شاه پهلوي، و نقش يانگ در ايجاد و گسترش گروه‌هاي تروريستي و سازمان‌هاي نئوفاشيستي فراهم آورده ‎ام که اگر عمري بود در آينده به صورت مقاله‌اي مستقل عرضه خواهد شد.

متن کامل مقاله «سيماي خانوادگي جرج کندي يانگ» به صورت فايل PDF عرضه مي‌شود: (593 کيلوبايت).

تهران، 7 خرداد 1383/ 27 مه 2004 


Tuesday, February 24, 2009 : تاريخ آخرين ويرايش

 کليه حقوق مندرجات اين صفحه براي عبدالله شهبازي محفوظ است.

آدرس ايميل: abdollah.shahbazi@gmail.com

ااستفاده از مقالات با ذکر ماخذ مجاز است. چاپ مقالات به صورت کتاب ممنوع است.