بازگشت به صفحه اصلي

عکس از: عبدالله شهبازي

کوهمره سُرخي منطقه‌اي است کوهستاني و جنگلي در ميانه سه شهر شيراز، کازرون و فيروزآباد. آخرين شاخه جنوبي جبال زاگرس به شمار مي‌رود. محل زيست طوايف کوه‌نشين متعددي است که مهم‌ترين آن‌ها «سُرخي» است. (در گويش محلي «سُهري» گفته مي‌شود.) ايل سُرخي مشتمل بر شش طايفه است به اسامي ناصرو، بُگي، دهدار، جهين، جبارزار، شکره.

آثاري که در منطقه به دست مي‌آيد نشان مي‌دهد که کوهمره سرخي در عصر مفرغ مرکز تمدن مهمي بوده است. در تقسيمات اداري دوره ساساني يکي از پنج منطقه عشايرنشين (رم) فارس بود و چون در مرکز فارس قرار داشت و ماليات آن مستقيماً صرف ديوان مي‌شد به «رم ديوان» شهرت داشت. پس از اسلام فردي به‌نام حسين بن صالح رياست منطقه را به دست گرفت و به «رم حسين بن صالح» معروف شد. قبيله «مسعوديان»، که در فارسنامه ابن‌بلخي ذکر شده، همين ايل سُرخي کنوني است. گويش کوهمره از گويش‌هاي کهن دوره ساساني است و با گويش لري تفاوت اساسي دارد. بيش‌تر به گويش‌هاي لارستاني و دشتستاني شبيه است.

کوهمره از مراکز اوّليه تشيع در ايران است. در زمان آل‌بويه شاهزادگان را براي تربيت نظامي به دست سران اين منطقه مي‌سپردند. در اين زمان مرکز استقرار سُرخي «قلعه سُهري» بود که بقاياي بناي عظيم اين قلعه تسخيرناپذير موجود است. در واپسين دوره آل‌بويه رياست منطقه با فردي به‌نام «آزادمرد بن کوهستان کرد» بود. در زمان سلجوقيان، که سنيان متعصب بودند، سرکوبي بزرگ در کوهمره صورت گرفت. بسياري از امام‌زاده‌‌هايي که در منطقه وجود دارد قبر عرفاي شهيد دوره سلجوقي است. در سال‌هاي اخير تمامي سنگ قبر اين بناها به سرقت رفته است.

ظاهراً اولين متني که در آن از منطقه فوق با نام «کوهمره» ياد شده روزنامه ملا جلال منجم، معاصر شاه عباس اول، است. «کوهمرّه» به معني کوههاي تودرتو و بهم پيوسته است.

کوه دلو و روستاي دارنگان. نام روستاي دارنگان (دارگان) در متون اوليه اسلامي ثبت است.

کوه دلو و درياچه کوثر

 

تنگ چنارزرد (دارنگان، کوهپايه دلو) و قلعه عبدالله خان دارنگاني (پدربزرگ پدرم) متعلق به عهد ناصري

بقاياي قلعه پدرم حبيب الله شهبازي

درختهاي سرو منسوب به امامقلي خان، حاکم فارس در دوره شاه عباس اول، و آرامگاه حاج بهاءالدين (حاجي بادي)- تنگ خاني، کوهپايه دلو

منظره کوه دلو و ديوار تادنگ از سمت ماصرم

 

روستاهاي ماصرم و ده سرو، سرخون ماصرم در کناره نهر باستاني جرشيق (رود ماصرم). نام روستاي ماصرم و نهر جرشيق در متون دوران اوليه اسلامي ثبت است.

نهر باستاني جرشيق (رود ماصرم)

روستاهاي کره بس و بنگر و ده نوک

کوه بيل و ديوار آهني، شکارگاهي بزرگ که اکنون شکاري در آن يافت نمي شود.

بقاياي پل سبوک متعلق به دوره ساساني. نام اين پل در منابع دوران اوليه اسلامي مندرج است.

قله کوه سلامتي معروف به «چنگ سلومتي»

   درختان کهنسال بلوط در رمقان

 

 

مناظري از روستاي باستاني مسقان و کوه بويم. نام مسقان (مسجان) در متون دوره اوليه اسلامي مندرج است.

شي تنگ مسقان- مرز کوهمره و بلوک جره

بزرگ علوي در کوهمره سرخي، بهمراه مردي از طايفه کوه نشين بککي

دکتر رحيم ذوالانوار در کوهمره سرخي بهمراه حاج علي پناه نامور

   

                                           حاج امير خان بهادري، پسر ملا مهدي سرخي           بهادر خان اميري، پسر ملا باباخان سرخي       حاج عوضقلي محمدي مسقاني و حاج علي پناه نامور

ملا قاسم جانبازي ناصرو و حاج علي پناه نامور

 

                    حاج علي پناه نامور، مرحوم کرامت اسفندياري، بهادر اميري     حاج امان مرادي و کرامت اسفندياري         مرحوم ملا ملک منصور رحماني ناصرو              شيخ عيسي حساني

                                                    فريدون محمدي مخترع اهل کوهمره  (ده سرو)                                      شهباز شهبازي، فريدون محمدي، علي محمدي ناصرو

 


Friday, February 20, 2009 : تاريخ آخرين ويرايش

 کليه حقوق مندرجات اين صفحه براي عبدالله شهبازي محفوظ است.

آدرس ايميل: abdollah.shahbazi@gmail.com

ااستفاده از مقالات با ذکر ماخذ مجاز است. چاپ مقالات به صورت کتاب ممنوع است.