بازگشت به صفحه اصلي

عکسهاي شهر شيراز، بجز چند قطعه، از آقاي سيد مهدي حسيني و عکسهاي تخت جمشيد و نقش رستم از آقاي سيد امين احصايي است.

 

دو حاکم نامدار فارس: کريمخان زند و اللهوريخان (پدر امامقلي خان حاکم فارس در عصر صفوي)- تصاوير تنديسهاي موزه بنياد فارس شناسي

عيسي خان شيرازي معمار بناي نامدار تاج محل

ارجمند بانو ملقب به ممتاز محل، همسر محبوب شاه جهان و مادر اورنگ زيب، که بناي باشکوه "تاج محل" به عنوان آرامگاه او ساخته شد، ايراني و از تبار ميرزا غياث‌الدين محمد تهراني ملقب به اعتمادالدوله (متوفي 1031 ق./ 1621 م.) است. ميرزا غياث‌الدين از ايران به هند رفت و در دربار پادشاهان گورکاني مقامي ارجمند يافت. دختر او، نورجهان بيگم، به همسري جهانگير درآمد و پسرش ميرزا ابوالحسن آصف خان يمين‌الدوله (متوفي 1051 ق./ 1641 م.) وزير و مشاور جهانگير و شاه جهان بود. ممتاز محل دختر آصف خان است. شاه جهان به پدر زن خود علاقه فراوان داشت و مرگ او بر وي تأثير بسيار گذارد. شاه جهان پيش از ممتاز محل با يک دختر ديگر ايراني، از تبار شاه اسماعيل صفوي، وصلت کرده و داماد صفويه محسوب مي‌شد. معمار تاج محل استاد عيسي خان شيرازي بود و خطاط کتيبه‌هاي آن استاد امانت خان شيرازي.

قلعه باستاني يزدخاص، که اکنون ايزدخواست ناميده مي شود، در جاده شيراز- اصفهان

منظره شمال شيراز در 11 دي 1382 از طبقه هفتم هتل هما

دروازه قرآن

حرم حضرت احمد بن موسي شاهچراغ (س)

آرامگاه حافظ (حافظيه)

سر در ورودي ارگ کريمخان زند

 

ارگ کريمخاني

آرامگاه سعدي و اطراف آن (محله سعدي)

خانه زينت الملک قوام

بازار وکيل

سراي مشير

 

مسجد وکيل

باغ ارم

تخت جمشيد

نقش رستم

 


Friday, February 20, 2009 : تاريخ آخرين ويرايش

 کليه حقوق مندرجات اين صفحه براي عبدالله شهبازي محفوظ است.

آدرس ايميل: abdollah.shahbazi@gmail.com

ااستفاده از مقالات با ذکر ماخذ مجاز است. چاپ مقالات به صورت کتاب ممنوع است.